Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van DVN Regie B.V. gevestigd te (3833 LD) te Leusden aan de Fokkerstraat 17 en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Almere onder nummer 40476341 (hierna: "DVN Regie"). In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe DVN Regie omgaat met uw persoonsgegevens op de website http://www.mijnzorgpagina.nl (hierna: "Mijn Zorgpagina").

Indien u gebruik maakt van de website "Mijn Zorgpagina", stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. Op het gebruik van "Mijn Zorgpagina" zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit dit Privacybeleid.

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is DVN Regie de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. DVN Regie heeft de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1442521.

 1. Doeleinden

  1. De persoonsgegevens die DVN Regie via "Mijn Zorgpagina" verwerken, zijn onder meer:
   1. naam,
    (e-mail)adres,
    (mobiele) telefoonnummer,
    faxnummer,
    geslacht,
    geboortedatum,
   2. gegevens inzake uw online gedrag en de wijze waarop u toegang heeft tot "Mijn Zorgpagina".
   3. gezondheidsgegevens
  2. DVN Regie gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 1.1 onderdeel 1. uitsluitend voor de volgende doeleinden:
   • Toegangscontrole tot "Mijn Zorgpagina";
   • Verstrekking van door u aangevraagde informatie;
   • Afhandeling van de van u verkregen informatie;
   • Informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
   • Verbetering en beveiliging van "Mijn Zorgpagina";
   • Samenstellen van gebruiksstatistieken;
   • Controleren van door u geposte informatie op "Mijn Zorgpagina"; en
   • Verstrekking aan de Diabetesvereniging Nederland, uitsluitend indien u een geregistreerde gebruiker bent van diensten van de Diabetesvereniging Nederland en de verstrekking van de persoonsgegevens van belang is voor het verlenen van de dienstverlening door de Diabetesvereniging Nederland.
  3. DVN Regie gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 1.1 onderdeel 2. uitsluitend om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen en zoek- en surfgedrag te analyseren teneinde "Mijn Zorgpagina" te kunnen verbeteren en aan te passen.
  4. DVN Regie gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 1.1 onderdeel 3. uitsluitend voor:
   • het via "Mijn Zorgpagina" verstrekken van door u gevraagde informatie
   • verstrekking aan Diabetesvereniging Nederland, uitsluitend indien u een geregistreerde gebruiker bent van diensten van Diabetesvereniging Nederland en de verstrekking van de persoonsgegevens van belang is voor het verlenen van de dienstverlening door Diabetesvereniging Nederland
  5. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden verwerkt.
 2. Algemene informatie

  1. Voor DVN regie is het interessant te weten of "Mijn Zorgpagina" vaak bezocht wordt en welke onderdelen van "Mijn Zorgpagina" het vaakst gebruikt worden. Hiervoor zal DVN Regie bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een gebruiker een website gebruikt). Met deze informatie kan DVN Regie "Mijn Zorgpagina" beter afstemmen op de wensen van de gebruikers.
  2. Om het recht van privacy van de Gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een Gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van "Mijn Zorgpagina" echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.
 3. Verstrekking aan derden

  DVN Regie kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van DVN Regie zullen optreden. Met deze bewerkers worden bewerkersovereenkomsten gesloten. Onverminderd hetgeen hierboven en in artikel 1.2 en 1.4 bepaald, zal DVN Regie uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.
 4. Beveiligingsmaatregelen

  Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt DVN Regie passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het naleven van toepasselijk NEN-normen, het gebruik van Secure Socket Layer (SSL) encryptie etc.
 5. Hyperlinks naar andere websites

  "Mijn Zorgpagina" bevat hyperlinks naar websites van derden. Ook kunnen andere websites hyperlinks bevatten naar "Mijn Zorgpagina". DVN Regie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en het gebruik van cookies op die websites en adviseert u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.
 6. Inzagerecht

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met DVN Regie, Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden, telefoon: 033 463 06 66, e-mail: service@mijnzorgpagina.nl
 7. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. DVN Regie adviseert u regelmatig dit Privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 1 februari 2011.