Partners

Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil alle mensen met diabetes vertegenwoordigen in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. Ieder mens is uniek en heeft andere behoeften als het om zorg gaat. De zorg moet aansluiten bij deze behoeften. Hier maakt DVN zich sterk voor, al 65 jaar lang. Onder het motto “voluit leven met diabetes” is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

www.dvn.nl

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen, belangenbehartiging en vakantieweken. De Hart&Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, bijvoorbeeld bij erfelijk hoog cholesterol (FH) of de ziekte van Rendu Osler Weber, kunnen bij De Hart&Vaatgroep terecht.

www.hartenvaatgroep.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland

Nierpatiënten Vereniging Nederland

De Nierpatiënten Vereniging Nederland is een vereniging voor en door mensen met een nierziekte en hun naasten. De NVN biedt informatie, lotgenotencontact, activiteiten en individuele hulp bij allerhande zaken rond ziekte en werk en heeft zelfs een eigen re-integratieservice voor nierpatiënten (uniek in Nederland). Daarnaast werkt de NVN aan verbetering van de positie van de dialysepatiënt door het NVN-keurmerk voor dialysecentra. De NVN behartigt verder de belangen van alle nierpatiënten in Nederland. Bij al deze activiteiten werkt de NVN nauw samen met lokale nierpatiëntenverenigingen, de Nierstichting, het Hans Mak Instituut, nefrologen en andere zorgprofessionals.

www.nvn.nl

Epilepsievereniging Nederland

Epilepsievereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein is hetgeen de Epilepsie vereniging Nederland wil bereiken.

www.epilepsievereniging.nl

Wilt u ook partner worden van Mijn Zorgpagina? Neem dan contact op met Eduard Zijlstra.