Colofon

Organisatie

Mijn Zorgpagina, Mijn Diabetes, Mijn Hart&Vaten, Mijn Epilepsie en Mijn Nieren zijn internetportalen die geëxploiteerd worden binnen DVN Regie BV. Mijn Diabetes wordt inhoudelijk gevoed vanuit Diabetesvereniging Nederland (DVN), Mijn Hart&Vaten vanuit De Hart&Vaatgroep, Mijn Nieren uit de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Epilepsie vanuit de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).

DVN Regie BV is 100% dochter van Diabetesvereniging Nederland.

Diabetesvereniging Nederland
Postadres:
Postbus 470
3830 AM Leusden

Bezoekadres:
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
Telefoon 033-463 05 66 (algemeen tel.nr.)

Diabetesvereniging Nederland is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40476341.

DVN Regie B.V.
Postadres:
Postbus 470
3830 AM Leusden

Bezoekadres:
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
Telefoon 033-463 05 66 (algemeen tel.nr.)

DVN Regie B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32161261.

Doelstelling

DVN Regie B.V. heeft ten doel het ondersteunen van patiëntenorganisaties en de leden daarvan en in het bijzonder het ondersteunen van Diabetesvereniging Nederland en haar leden. Zij wil dit doel bereiken door onder meer het ontwikkelen en vermarkten van een internetportal en het ontwikkelen van producten en diensten voor mensen met diabetes en/of andere chronische ziekten.

Bestuur en toezicht

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Naam Functie
drs. P.A.C.T. (Peter) van Heeswijk lid
mr.drs. M.C.A. (Margreeth) Smilde
lid
F.A. (Frits) Voermans lid
Raad van Commissarissen
Naam Functie
drs. R.N.E.H. (Raoul) Duysens voorzitter
mr. M. (Menno) de Wijs lid
drs. J. H. (Hans) Kooy lid
Bestuur
Naam Functie
De heer drs. S.H.M. (Stan) Gronheid Algemeen directeur/bestuurder
R. Mol Manager E-health